Pecyn Prawf Cyflym Antigen COVID-19 1 prawf/cit [swab nasopharyngeal]